look see feel

Metal changes colour. I believe that, if not intended otherwise, it should be left to lead a life of its own, reacting naturally to the air around us or to smithing or other techniques.

Metaal verandert van kleur. Ik ben van mening dat het, als het niet anders bedoeld is, een eigen leven moet leiden, natuurlijk reagerend op de lucht om ons heen of op smeden of andere technieken.

metal and mixed media jewellery objects

Blog at WordPress.com.